V8 Baby - Q2

Smok

Regular price R 75

Smok - TFV8 V8 Baby-Q2

 Smok V8 Baby - Q2 Core for TFV8 Baby Tank. 

  • Smok V8 Baby - Q2 coil head
  • 0.40ohm dual coil or 0.6ohm dual coil 
  • 40W-80W / Best 55W-65W